لیست قیمت روز حبوبات فله ای

محصول نوع قیمت (تومان)
نخود سه خوان فله ای  23000
عدس درشت فله ای  24000
عدس ریز فله ای  22000
ماش درشت فله ای   
ماش ریز فله ای  22000
لوبیا قرمز فله ای  26000
لوبیا چیتی  فله ای  32500
لوبیا سفید فله ای  27000
لوبیا عروس فله ای  34160
لوبیا دو رنگ فله ای  32000
لوبیا کرم کشاورزی فله ای  43920
دال عدس فله ای  25600
لپه آذر شهرک فله ای  42000
باقلا زرد/باقلا فله ای  26000
لوبیا چشم بلبلی خارجی فله ای  35000

ارتباط با ما

فرم تماس با ما