قیمت روز عدس درشت و ریز فله ای 

نام محصول نوع جنس دست چین شده
عدس درشت فله ای 24000 T
عدس ریز فله ای 22000 T

ارتباط با ما

فرم تماس با ما